met aandacht doordacht

Willy Feller

Registeraccountant,

Allround adviseur, Audit,

Finance & Business Control

specialist

 

20 jaar ervaring auditpraktijk Nationale Markt Deloitte Eindhoven. Verantwoordelijk voor aansturing en ontwikkeling van audit-teams, vaktechnische verantwoordelijkheid voor uitvoering opdrachten en uitbouw auditpraktijk in de regio Eindhoven, Helmond / De Peel & Venlo. Met name Bouw & Vastgoed, ICT Dienstverlening, Food (agro-gerelateerd), Maakindustrie en Logistiek.

 

 

5 jaar Partner en mede-eigenaar audit- en adviespraktijk middelgroot accountantskantoor Bluestone Eindhoven. Verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering accountantspraktijk in het algemeen en auditpraktijk in het bijzonder; AFM-proof maken, realisatie aansluiting kwaliteitskeurmerken AGN/SRA en verbeteren processen waaronder digitalisering en signalering adviesmogelijkheden.

Aangesloten en geïntegreerd in 2012 met top tien kantoor Baker Tilly Berk.

 

Vanaf 2013 eigenaar Flex-Control+

 

Als eigenaar van Flex-Control+ help ik accountantskantoren met controlewerk in andere rollen dan als tekenend accountant. Dit kan zijn als klankbord/ coach voor de controle-afdeling, meehelpen in controleteams of de meer formele rollen zoals compliance officer, kwaliteitsmanager of kwaliteitstoetser.

 

Daarnaast helpt Flex-Control+ bedrijven met het verbeteren en slimmer organiseren van hun (administratieve) processen, risicobeheersing, rapportages, (data)-analyses, optimaliseren van rendement en waardeontwikkeling van de onderneming.

 

Flex-Control+ is geen accountantskantoor, stelt geen jaarrekeningen samen en treedt daarom niet in concurrentie met accountantskantoren met een samenstelpraktijk.

 

Meer informatie vind je op www.flexcontrolplus.nl.

 

Van oktober 2015 tot en met januari 2021 Extern Accountant Fiscount Assurance.

 

Als (extern) registeraccountant verbonden aan Fiscount Assurance. Fiscount Assurance verricht vrijwillige controles en andere assurancewerkzaamheden als specialistische dienstverlening voor aangesloten accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die controlewerk willen uitbesteden of hierbij hulp kunnen gebruiken. Aangesloten kantoren kunnen Willy Feller ook aanstellen als (externe) compliance officer of (externe) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) laten uitvoeren.

 

Voor de aangesloten kantoren bestaat de mogelijkheid om wettelijke controles uit te laten voeren door Denote Assurance.

 

Fiscount Assurance treedt op als een Audit Only organisatie wat betekent dat zij zich beperkt tot audit- en assurancewerkzaamheden en voor de overige dienstverlening niet in concurrentie treedt met bestaande intermediairs en adviseurs. Fiscount Assurance maakt onderdeel uit van Fiscount, een samenwerkingsverband van fiscalisten, juristen, accountants en senior vakspecialisten. Meer informatie vind je op

 

www.fiscount.nl.

 

 

Als registeraccountant lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zodat de gedrags- en beroepsregels, inclusief verplichte Permanente Educatie van toepassing zijn

Extern deskundige bij afstudeerzittingen studenten Accountancy Fontys Hogeschool Eindhoven

Penningmeester Ondernemersvereniging Asten

Lid businessclub golfbaan het Woold Asten-Heusden

 

Vanaf augustus 2017 partner en mede-eigenaar Denote Assurance

 

Denote Assurance is een accountantsorganisatie met AFM vergunning zodat zij wettelijke controles mag verrichten. Naast wettelijke controles verricht Denote Assurance vrijwillige controles en andere assurancewerkzaamheden.

Voor accountantskantoren die geen AFM vergunning hebben of assurancewerkzaamheden willen uitbesteden, treedt Denote Assurance op als een Audit Only organisatie wat betekent dat zij zich beperkt tot audit- en assurancewerkzaamheden en voor overige dienstverlening niet in concurrentie treedt met bestaande intermediairs en adviseurs.

 

Denote Assurance is onderdeel van Denote zodat voor haar “eigen klanten” ook een fullservice dienstverlening mogelijk is met fiscale advisering, samenstellen jaarwerk en specialistische dienstverlening in samenwerking met specialisten die tot haar uitgebreide netwerk behoort. Uiteraard worden tijdig waarborgen getroffen in het geval de combinatie controle en overige dienstverlening mogelijk een bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid of ander fundamenteel beginsel. Meer informatie vind je op www.denote.nu.

 

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy

Contact

Denote Assurance is onderdeel van Denote zodat voor haar “eigen klanten” ook een fullservice dienstverlening mogelijk is met fiscale advisering, samenstellen jaarwerk en specialistische dienstverlening in samenwerking met specialisten die tot haar uitgebreide netwerk behoort. Uiteraard worden tijdig waarborgen getroffen in het geval de combinatie controle en overige dienstverlening mogelijk een bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid of ander fundamenteel beginsel. Meer informatie vind je op www.denote.nu.