met aandacht doordacht

1

Onvoldoende noodzaak interne beheersing

Voor controleplichtige MKB ondernemingen is er onvoldoende noodzaak om te voldoen aan de hoge eisen voor administratieve organisatie en interne beheersing die nodig zijn voor het controledossier van de accountant ter onderbouwing van zijn controleverklaring en verantwoording richting AFM.

Over Flex-Control+

 

De focus van de dienstverlening van Willy Feller bij middelgrote en grote accountantskantoren lag tot en met 2012 bij controle en advisering van controleplichtige MKB ondernemingen.

 

Enkele trends:

2

Combinatie controle en advies

Adviseren in combinatie met controle van MKB ondernemingen betekent een risico voor onafhankelijkheid en het gevaar van zelftoetsing. Documentatie van de voorwaarden en aanvullende maatregelen om advisering mogelijk te maken, levert geen waarde op voor de klant.

3

Hoge tarieven

De hoge tarieven bij middelgrote en grote accountantskantoren zijn niet meer passend bij MKB ondernemingen.

Flex-Control+ doorbreekt deze trends door haar dienstverlening als volgt in te richten:

1

Mijn Financieel

Directeur

Klant helpen met controlling & advisering waarbij de klant centraal staat en niet het accountantsdossier. Dit kan dus niet in de rol van controlerend accountant.

 

Met ‘Mijn Financieel Directeur’ verbonden met de MKB+ onderneming, kan maximaal de focus op advisering worden gelegd en zijn de regels van een openbaar accountant niet van toepassing.

 

2

Tools4

Financials

De beste software oplossingen voor de financiële man of vrouw van de MKB+ onderneming beschikbaar stellen => Tools4Financials en niet de software die door de accountant wordt gebruikt.

3

MKB Flex-Controller

Geen accountantskantoor met personeel waarvoor voldoende bezetting moet worden gezorgd met veel van hetzelfde, maar inzet van benodigde specialistische kennis alleen op de momenten dat het nodig is =>
MKB Flex-Controller.

4

Eigentijdse samenwerkingsvormen specialisten

 

Overige benodigde specialistische kennis voor ‘vakoverschrijdende’ ondernemingsvraagstukken met eigentijdse samenwerkings-vormen waardoor ook voor specialisten betaalbare tarieven mogelijk zijn.

Samenwerking Audit Only

5

 

Indien de rol als controlerend accountant wordt vervuld, is de advisering beperkt tot signalering. Om in de rol van controlerend accountant zuiver te zijn en aan de vergunningsvereisten van de AFM te voldoen, is gekozen voor samenwerking met Audit Only organisaties.

6

Samenwerking andere accountantsorganisaties

 

Als controlerend accountant kan Willy Feller ook ingezet worden door andere accountantsorganisaties als onderdeel van het controleteam of verbonden als extern accountant.

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy

Contact