met aandacht doordacht

Financierings-

vraagstukken

 

De financiering van MKB+ ondernemingen is niet meer een vanzelfsprekendheid van en bij de plaatselijke bankier. Het kost meer moeite om financiering (alleen) bij de bank te verkrijgen. Alternatieve financieringsvormen zijn in opkomst, maar ook voor deze partijen geldt dat zij goed geïnformeerd willen worden.

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“Ik kan best wel hulp gebruiken bij financieringsvraagstukken”

Optimalisatie processen

 

Administratieve processen bij MKB+ ondernemingen bestaan vaak nog voor een groot deel uit handmatige handelingen waarbij veel mensen zijn betrokken waardoor een lange doorlooptijd ontstaat. Hierdoor is het moeilijk inzicht te krijgen in actuele cijfers en wat er zich in de “pijplijn” bevindt. Met moderne technieken en cloudoplossingen kan de administratieve organisatie veel slimmer en efficiënter worden ingericht.

Flex-Control+ heeft zich verdiept in de mogelijkheden van de moderne technieken en cloudoplossingen en weet dus waar een efficiëncyslag te maken is.

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“Dus als we onze administratieve processen verbeteren en efficiënter maken, is het ook makkelijker om inzicht te krijgen in actuele cijfers?”

 

 

 Management- en stuurinformatie

 

 • Zitten we nog op koers?
 • Met welke producten of diensten verdienen we geld?
 • Hoe ontwikkelen zich de marges?
 • Werken we efficiënt?
 • Waar zitten nog verbetermogelijkheden?
 • Hebben we de komende maanden voldoende orders?
 • Hoe is de bezetting en de planning de komende maanden?
 • Wat doen de concurrenten?
 • Hebben we de komende maanden voldoende liquiditeiten?

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“De informatie die ik nu krijg, geeft hier (te) weinig antwoorden op”

 

Data-analyse

 

De data waarmee MKB+ ondernemingen te maken hebben blijft maar groeien. Zowel de data die door de onderneming zelf wordt “geproduceerd” als data buiten de onderneming die van belang is of kan zijn voor de onderneming.

Er zijn inmiddels veel mogelijkheden om interne en externe data te analyseren.

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“Is data-analyse voor ons wel nuttig, toepasbaar en betaalbaar?”

 

Mijn Financieel Directeur

 

Niet ieder MKB+ onderneming heeft een fulltime Financieel Directeur nodig of kan zich dat veroorloven. De rol van ‘Mijn Financieel Directeur’ gaat verder dan die van een controller. Naast controlling zijn de werkzaamheden met name gericht op finance verbeterprojecten en volwaardig gesprekspartner zijn voor de directie en stakeholders.

 

 Innovatie & ICT

 

Alleen financiële informatie zegt onvoldoende over de toekomstbestendigheid van een MKB+ onderneming. Er is behoefte aan indicatoren die iets zeggen over positionering van de onderneming in de toekomst en vraagt om een analyse hoe de onderneming waarde creëert.

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“Het is mij niet duidelijk hoe onze onderneming in de toekomst waarde blijft creëren”

Bedrijfsanalyse

en reorganisatie

 

Denk hierbij aan marktpositie, rendementsanalyse, doelmatigheid bedrijfsprocessen, samenstelling en kwaliteit management, financiële positie en fiscale en juridische structuur.

Bij voorstellen tot verbetering kun je denken aan:

 • Afstoten of beëindiging van verlieslatende activiteiten
 • Fusie, overname of verkoop bedrijf of bedrijfsonderdeel
 • Wijziging in product-markt combinaties
 • Wijziging business- of verdienmodel
 • Verbetering bedrijfsprocessen
 • Kostenbesparingen inclusief afvloeiing personeel
 • Herfinanciering

 

Uitspraak directeur MKB+ onderneming:

“Het zou goed zijn als zo’n bedrijfsanalyse met een frisse blik gemaakt wordt en we voorstellen voor verbetering krijgen”

 

 

Zijn er onderwerpen bij die herkenbaar zijn voor u?

Willy Feller bespreekt graag met u de mogelijkheden van ‘Mijn Financieel Directeur’.

In een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunnen we tevens nagaan of het gevoel van de gewenste ‘klik’ bestaat.

 

 

Extra handjes nodig?

MKB Flex-Controller

Flex staat niet alleen voor flexibiliteit in het aantal dagen, uren of projectbasis, maar ook flexibiliteit op het gebied van specialisme en kennis- en ervaringsniveau van de MKB Flex-Controller. Het gaat erom hoe de behoefte aan specifieke kennis en ervaring op het gebied van Finance & (Business)Control bij MKB+ ondernemingen het beste kan worden ingevuld op het moment dat daar behoefte aan is. De specialistische kennis betreft onder meer software, branchekennis en verslaggevingsregels.

 

Behoefte aan (aanvullende) Softwareoplossingen?

Tools4Financials

Met goed modern gereedschap kun je beter presteren.

Flex-Control+ ondersteunt MKB+ ondernemingen in het algemeen en financiële mensen in het bijzonder met software oplossingen op het gebied van

 1. Professionele rapportage software voor actuele en toekomstgerichte management- en stuurinformatie
 2. Professionele rapportage software voor het maken van jaarrekeningen inclusief mogelijkheden SBR rapportages; publikatiestukken, aangifte vennootschapsbelasting en kredietrapportage
 3. Interne beheersing; Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC)
 4. Data-analyse & business intelligence tools

 

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy

Contact