met aandacht doordacht

Controlerend Accountant

Accountantscontrole

 

Niet omdat het (wettelijk) moet, maar voor

 

 • Verbetering kwaliteit interne beheersing en maatregelen om verhoogde risico's af te dekken
 • Signalering mogelijkheden om (administratieve) processen slimmer te organiseren
 • Signalering mogelijkheden voor optimaliseren van juridische structuur, kostenstructuur, belastingdruk, financiering en subsidies
 • Meer in control waardoor de aandacht op de toekomst kan worden gericht
 • Meer zekerheid over betrouwbaarheid cijfers voor investeerder, aandeelhouder(s), bankier, subsidieverstrekker of andere vermogensverschaffers
 • Gecontroleerde cijfers geven meer zekerheid en waarde voor een mogelijke koper of bij toetreding van een aandeelhouder

Samenwerking met Denote Assurance

 

Flex-Control+ heeft bewust gekozen om geen AFM-vergunning aan te vragen voor het mogen verrichten van wettelijke controles. Flex-Control+ werkt samen met Denote Assurance. Willy Feller is mede-eigenaar van Denote Assurance.

 

Denote Assurance is een accountantsorganisatie met AFM vergunning zodat zij wettelijke controles mag verrichten. Naast wettelijke controles verricht Denote Assurance vrijwillige controles en andere assurancewerkzaamheden.

 

Voor accountantskantoren die geen AFM vergunning hebben of assurancewerkzaamheden willen uitbesteden, treedt Denote Assurance op als een Audit Only organisatie wat betekent dat zij zich beperkt tot audit- en assurancewerkzaamheden en voor overige dienstverlening niet in concurrentie treedt met bestaande intermediairs en adviseurs.

Ondersteuning accountantskantoren

 

Flex-Control+ biedt de mogelijkheid aan accountantskantoren om gebruik te maken van de ruime kennis en ervaring van Willy Feller op het gebied van accountantscontrole in de vorm van:

 

 • Opname als onderdeel van het controleteam
 • Klankbordfunctie voor controlevraagstukken, externe verslaggeving en compliance
 • Uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking (OKB) gedurende de controle
 • Uitvoeren inspectie na afloop van de controle
 • Rol (externe) compliance officer

 

Transactiegerelateerde adviesdiensten

 

Voorbeelden van transactiegerelateerde adviesdiensten die Flex-Control+ al dan niet met andere specialisten kan uitvoeren:

 

 • Due diligence ondersteuning bij aankoop
 • Verkoopklaar maken onderneming
 • Ondersteunen bij het opstellen en analyseren van waarderingsmodellen of prognoses
 • Ondersteunen bij het opstellen of het analyseren van koop- of verkoopcontracten
 • Advisering en begeleiding integratieprocessen

 

 

Interne (accountants)controle met Flex-Control+ Framework voor groter MKB

 

"In control" zijn doe je vooral voor jezelf. Als je "in control" bent hebben anderen zoals controlerend externe accountant, bankier en belastingdienst hiervan profijt bij de uitoefening van hun taken en kunnen beter de rol van business partner vervullen. Daarnaast wordt u transparant naar uw banken, financiers, uw markten, klanten en overheden. U verkleint de kans op financiële schade en reputatieschade. Het Flex-Control+ Framework kan gebruikt worden voor:

 

 • Interne beheersing (Business Control Framework)
 • Externe controle door Externe Accountant (Audit Framework)
 • Horizontaal toezicht door de Belastingdienst (Tax Control Framework)
 • Voorkomen van juridische problemen (Legal Control Framework)
 • Voldoen aan financieringsratio’s en overige financieringsvoorwaarden
 • Subsidie controleprotocollen

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy

Contact