met aandacht doordacht

Controlerend Accountant

Accountantscontrole

 

Niet omdat het (wettelijk) moet, maar voor

 

 • Verbetering kwaliteit interne beheersing en maatregelen om verhoogde risico's af te dekken
 • Signalering mogelijkheden om (administratieve) processen slimmer te organiseren
 • Signalering mogelijkheden voor optimaliseren van juridische structuur, kostenstructuur, belastingdruk, financiering en subsidies
 • Meer in control waardoor de aandacht op de toekomst kan worden gericht
 • Meer zekerheid over betrouwbaarheid cijfers voor investeerder, aandeelhouder(s), bankier, subsidieverstrekker of andere vermogensverschaffers
 • Gecontroleerde cijfers geven meer zekerheid en waarde voor een mogelijke koper of bij toetreding van een aandeelhouder

Samenwerking met Audit Only organisaties

 

Flex-Control+ heeft bewust gekozen om geen AFM-vergunning aan te vragen voor het mogen verrichten van wettelijke controles. Flex-Control+ heeft samenwerkingen met meerdere accountantskantoren die zich alleen bezig houden met het verrichten van (wettelijke) accountantscontroles, zogenaamde Audit Only organisaties.

 

De Audit Only organisaties houden zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soortgelijke verantwoordingen. Hierdoor zijn zij gespecialiseerd in deze tak van sport en zijn zij in staat te voldoen aan de strenge eisen.

 

 

Voordelen:

 • Keuze uit meerdere Audit Only organisaties
 • Audit Only organisatie treedt niet in concurrentie zodat bestaande adviseurs zich niet ‘bedreigd’ hoeven te voelen
 • Onafhankelijkheid is beter gewaarborgd
 • Controle wordt uitgevoerd met moderne controlemethoden en -technieken
 • Door specialisatie kunnen controle-opdrachten tegen een betaalbare prijzen worden uitgevoerd
 • Mocht een Audit Only organisatie haar AFM-vergunning inleveren dan kan de opdracht in samenwerking met een andere Audit Only organisatie eenvoudig worden voortgezet

 

 

Ondersteuning accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren

 

Flex-Control+ biedt de mogelijkheid aan accountantskantoren om gebruik te maken van de ruime kennis en ervaring van Willy Feller op het gebied van accountantscontrole in de vorm van:

 

 • Opname als onderdeel van het controleteam
 • Als externe accountant verbonden zijn aan accountantskantoor met AFM-vergunning
 • Als controlerend (tekenend) accountant verbonden zijn aan accountantskantoor zonder AFM-vergunning
 • Klankbordfunctie voor controlevraagstukken, externe verslaggeving en compliance
 • Uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking (OKB) gedurende de controle
 • Uitvoeren inspectie na afloop van de controle
 • Rol (externe) compliance officer

 

Flex-Control+ biedt de mogelijkheid aan administratie- en belastingadvieskantoren te helpen in voorkomende situaties met accountantscontrole bij hun klanten. Flex-Control+ heeft hiervoor meerdere mogelijkheden tot haar beschikking.

 

Transactiegerelateerde adviesdiensten

 

Voorbeelden van transactiegerelateerde adviesdiensten die Flex-Control+ al dan niet met andere specialisten kan uitvoeren:

 

 • Due diligence ondersteuning bij aankoop
 • Verkoopklaar maken onderneming
 • Ondersteunen bij het opstellen en analyseren van waarderingsmodellen of prognoses
 • Ondersteunen bij het opstellen of het analyseren van koop- of verkoopcontracten
 • Advisering en begeleiding integratieprocessen

 

 

Interne (accountants)controle met Flex-Control+ Framework voor groter MKB

 

"In control" zijn doe je vooral voor jezelf. Als je "in control" bent hebben anderen zoals controlerend externe accountant, bankier en belastingdienst hiervan profijt bij de uitoefening van hun taken en kunnen beter de rol van business partner vervullen. Daarnaast wordt u transparant naar uw banken, financiers, uw markten, klanten en overheden. U verkleint de kans op financiële schade en reputatieschade. Het Flex-Control+ Framework kan gebruikt worden voor:

 

 • Interne beheersing (Business Control Framework)
 • Externe controle door Externe Accountant (Audit Framework)
 • Horizontaal toezicht door de Belastingdienst (Tax Control Framework)
 • Voorkomen van juridische problemen (Legal Control Framework)
 • Voldoen aan financieringsratio’s en overige financieringsvoorwaarden
 • Subsidie controleprotocollen

Vragen

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy