met aandacht doordacht

 

Om in de rol van ‘Mijn Financieel Directeur’ of ‘Controlerend Accountant’ zuiver te zijn, vervult Flex-Control+ bij dezelfde opdrachtgever één van beide rollen en geen combinatie van beide rollen.

 

Flex-Control+ helpt u met doordachte en eigentijdse vormen van samenwerking. U heeft keuze uit:

 

 

  1. Een financieel sparringpartner
  2. Iemand die met me meedenkt in de best passende oplossing
  3. Iemand die waarde creëert en belangen van ‘mijn’ MKB+ onderneming begrijpt

  4. Registeraccountant die in zijn rol niet belast is met regels van een openbaar accountant
  5. Een gesprekspartner die ook ondersteuning biedt bij contacten met commissarissen, aandeelhouders, bank, controlerend accountant en belastingdienst

 

Dan heeft u behoefte aan een financieel directeur, maar niet fulltime. Oplossing

 

MIJN FINANCIEEL

 DIRECTEUR

  1. Kwaliteitsverbetering interne beheersing
  2. Signalering risico’s en kansen

  3. Naast de belangen van ‘mijn’ MKB+ onderneming ook aandacht heeft voor de belangen van stakeholders en het publieke belang
  4. Registeraccountant die in zijn rol de regels van een controlerend accountant kent en toepast
  5. Zekerheid geeft over betrouwbaarheid van cijfers voor stakeholders met inzet moderne audit- en data-analysetechnieken

 

Dan heeft u behoefte aan een moderne accountant die zich beperkt tot zijn taak als

CONTROLEREND

ACCOUNTANT

 

WAT HEEFT U NODIG?

 

Financieel deskundig advies vanuit de rol van ‘Mijn Financieel Directeur’ met maximale aandacht voor u als klant.

1

2

 

Een controlerend accountant met ook aandacht voor de belangen van stakeholders en het publieke belang.

 

Continu verbeterproces

 

We leven in een tijd van maatschappelijke en economische transitie. Een tijd waarin elkaar snel opeenvolgende veranderingen door innovatieve ICT, nieuwe Business Modellen en wetgeving steeds meer voorkomen.

Continue veranderingen vraagt om continue verbeteringen. Flex-Control+ begeleidt uw onderneming met het continue verbeterproces. Klik op de playbutton en ervaar in drie minuten hoe Flex-Control+ dat doet.

 

 

OF

Extra handjes

OF

Tools

Flex-Control+ B.V.

 

Brainpoint Eindhoven

Hurksestraat 29-51

5652 AH Eindhoven

Tel.: +31 (0) 613 186 573

info@flexcontrolplus.nl

 

Privacy policy

Contact